Chuyển hồ sơ nhiều cơ sở đào tạo lái xe nghi ngờ có tiêu cực đến Công an

Bộ GTVT cho biết, qua kiểm tra nhận thấy có tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện của Sở GTVT, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Liên quan đến vấn đề đào tạo, sát hạch bằng lái xe, báo cáo nêu rõ thời gian qua công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này đã được bộ phân cấp tương đối triệt để cho địa phương.

Đồng thời, thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu học và sát hạch lái xe của xã hội.

Bộ cũng thường xuyên, liên tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Tuy nhiên, theo báo cáo bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, bất cập.

 
Năm 2023 Bộ GTVT đã thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ảnh 1

Năm 2023 Bộ GTVT đã thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

Cụ thể, thời gian qua, thông qua thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề cũng như nắm bắt thông tin từ dư luận xã hội, Bộ luôn xác định đây là lĩnh vực có phạm vi, ảnh hưởng lớn đối với xã hội.

Bên cạnh đó, có tác động đến nhiều đối tượng, có nhiều diễn biến phức tạp trong thực tiễn, nhưng một số nơi có hiện tượng buông lỏng trong công tác quản lý, giám sát dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực.

Năm 2023, Bộ trưởng đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, tổng thể công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các Sở GTVT trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, quán triệt quá trình kiểm tra phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, nghiêm túc, làm đến đâu xử lý sai phạm (nếu có) đến đó, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về kết quả thanh tra, kiểm tra.

Qua kiểm tra nhận thấy có tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, thực hiện của Sở GTVT, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực.

Như việc khai thác dữ liệu DAT (thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe) để quản lý công tác đào tạo còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức, không đúng thực tế; để cơ sở đào tạo gửi báo cáo qua phần mềm chậm nhiều ngày.

Xét duyệt thí sinh đạt điều kiện dự sát hạch khi chưa đối chiếu đầy đủ dữ liệu qua hệ thống DAT; có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau, sát hạch viên trao đổi với thí sinh trong sát hạch lý thuyết.

Đặc biệt qua công tác kiểm tra, đã chuyển thông tin nhiều cơ sở đào tạo lái xe nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực đến cơ quan công an địa phương để xác minh, làm rõ, xử lý.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ sẽ tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhằm kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe.

Có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; nghiên cứu giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

https://www.anninhthudo.vn/chuyen-ho-so-nhieu-co-so-dao-tao-lai-xe-nghi-ngo-co-tieu-cuc-den-cong-an-post554249.antd

N.T / anninhthudo.vn