Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước

Sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chính thức có tờ trình gửi Chính phủ dự án Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023, mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về LPTB và các Nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu LPTB tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Chính thức trình Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất trong nước -0
Ảnh minh hoạ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước có tác động tích cực đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước và kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc giảm LPTB sẽ tác động tới thu ngân sách nhà nước, làm giảm thu khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng.

https://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/chinh-thuc-trinh-chinh-phu-giam-50-le-phi-truoc-ba-oto-san-xuat-trong-nuoc-i697712/

B.K / CAND