Trước tình hình dịch COVID-19 tiến triển với nhiều dấu hiệu khả quan, các tỉnh thành đã và đang xem xét phương án cho học sinh sớm quay trở lại học tập. Hầu hết các tỉnh đều đề xuất cho học sinh cuối cấp đi học trước, các lớp còn lại đi học sau đó 1-2 tuần.