Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến 15/10, ngân sách nhà nước đã chi 45,6 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (hỗ trợ người dân 15,65 nghìn tỷ đồng).

Trong đó, trung ương đã chi 22,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 16,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 để mua vaccine và chi cho công tác phòng, chống dịch; 6,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi NSTW năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế mua vaccine; 413 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, đã chi từ ngân sách địa phương là 22,7 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chi 45,6 nghìn tỷ đồng ngân sách phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân

H.A

Bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương 14.620 tỷ đồng chi cho phòng, chống dịch Bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương 14.620 tỷ đồng chi cho phòng, chống dịch
Nguồn lực của ngân sách trung ương và địa phương trong công tác phòng chống dịch Nguồn lực của ngân sách trung ương và địa phương trong công tác phòng chống dịch