Sau khi thí điểm thành công việc in và trả GPLX trong ngày ngay sau khi có kết quả sát hạch cho người có GPLX quá hạn, Sở GTVT đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp phần mềm liên quan đến dịch vụ công mức độ 4 để triển khai đại trà việc cấp GPLX ngay sau khi có kết quả sát hạch tại TP Hồ Chí Minh.

Cấp giấy phép lái xe ngay sau khi có kết quả sát hạch trong năm 2022 - Báo Công an Nhân dân điện tử

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh, ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài đã khiến lượng giấy phép lái xe (GPLX) cấp đổi, cấp mới trong năm 2021 giảm đến 41% so với năm trước.

Nhằm tăng cường kiểm soát việc sử dụng GPLX, năm qua Sở GTVT đã phối hợp, tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng để cập nhật 1.220 GPLX của tài xế vi phạm. Đồng thời cập nhật giải tỏa 359 GPLX cho người sử dụng vi phạm lên cơ sở dữ liệu GPLX vi phạm của Tổng Cục đường bộ. Về công tác đẩy mạnh xác minh, phát hiện, ngăn chặn người sử dụng GPLX giả để điều khiển phương tiện, trong năm Sở GTVT đã phát hiện 448 GPLX ôtô và môtô không hợp lệ.

Sau khi thí điểm thành công việc in và trả GPLX trong ngày ngay sau khi có kết quả sát hạch cho người có GPLX quá hạn, Sở GTVT đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp phần mềm liên quan đến dịch vụ công mức độ 4 để triển khai đại trà việc cấp GPLX ngay sau khi có kết quả sát hạch tại TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được vấn đề này, Sở GTVT cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài chính hỗ trợ việc thuê dịch vụ công cấp độ 4 và bố trí kinh phí để thực hiện.

Đ.Thắng

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, hiện đại trong quản lý, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, hiện đại trong quản lý, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe
Hai phương án đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ra sao? Hai phương án đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe ra sao?