Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2024

Tăng lương cơ sở; giảm thuế VAT; tích hợp giấy phép lái xe, căn cước trên VNeID; bảo mật về thanh toán trực tuyến là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 7.

Tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu

Tại nghị quyết Kỳ họp thứ 7 thông qua sáng 29/6, Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, từ ngày 1/7. 

Theo đó, Quốc hội đồng ý điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Quốc hội cũng đồng ý tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng mỗi tháng thì điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/tháng; người có mức hưởng từ 3,2 đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn cũng tăng 35,7% từ 2,055 triệu lên 2,789 triệu đồng/tháng. Mức này giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp. Chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9%, từ 360 nghìn lên 500 nghìn đồng/tháng; lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1/7.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp trước ngày 31/12.

Bên cạnh đó, thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024 của Quốc hội.

Trước đó, trong Nghị quyết được thông qua vào hôm 29/6, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT (từ 10% xuống 8%) với một số nhóm mặt hàng.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến cuối năm 2024.

Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến cuối năm 2024.

Tương tự các lần trước, việc hạ 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Như vậy với Nghị định số 72/2024 mà Chính phủ ban hành, quy định giảm 2% thuế VAT với một số nhóm mặt hàng chính thức có hiệu lực từ từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12.

Việc kéo dài thời gian giảm thuế 2% tới cuối năm nay dự kiến làm giảm thu ngân sách -khoảng 24.000 tỷ đồng (tương đương 4.000 tỷ đồng/tháng). Tính chung, ngân sách ước tính giảm 47.500 tỷ đồng cả năm.

Tích hợp giấy phép lái xe, căn cước trên VNeID

Thông tư 28/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT và Thông tư số 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Thông tin giấy phép lái xe đã xác thực trên VNeID cũng là giấy tờ hợp lệ.

Thông tin giấy phép lái xe đã xác thực trên VNeID cũng là giấy tờ hợp lệ.

Theo đó, ngoài hình thức bản giấy, người tham gia giao thông có thể trình CSGT các loại giấy tờ sau qua ứng dụng VNeID: giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Cũng có hiệu lực từ 1/7, Nghị định số 69/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử nêu rõ, căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích trên tài khoản VNeID của công dân. Hình thức hiển thị của căn cước điện tử sẽ do Bộ trưởng Công an quy định.

Căn cước điện tử được cấp cùng lúc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân Việt Nam. Người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì Bộ Công an có trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho họ trên VNeID từ 1/7.

Nghị định số 69/2024 cũng quy định, căn cước điện tử có giá trị pháp lý như thẻ căn cước bản cứng. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử cũng được lưu trữ trên hệ thống trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng.

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế

Từ 1/7, người dân có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi cùng lúc trên cổng dịch vụ công.

Đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện, được thực hiện bởi UBND cấp xã/huyện, Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện, được thực hiện bởi UBND cấp xã/huyện, Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Nghị định số 63/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính nêu rõ, liên thông điện tử 22 nhóm thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo đó, người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không phải nộp bản giấy. Phương thức xử lý được chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Các thủ tục hành chính thực hiện liên thông có giá trị pháp lý như các hình thức khác và không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức.

Thông tin trong tờ khai điện tử nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, bảo hiểm sẽ được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ, biểu mẫu điện tử của từng thủ tục cũng được phần mềm dịch vụ công liên thông tự động phân tách để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bốn cấp xác thực giao dịch trực tuyến ngân hàng

Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thẻ ngân hàng chính thức có hiệu lực từ 1/7. Việc xác thực trong thanh toán trực tuyến ngân hàng trên Internet (gồm Internet Banking và Mobile Banking) chia làm bốn cấp độ bảo mật khác nhau.

Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học.

Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học.

Đơn giản nhất là giao dịch loại A, khách hàng chỉ cần xác thực bằng tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã PIN, và không bắt buộc xác thực tại bước thực hiện giao dịch nếu đã đăng nhập trước đó. Sau ngày 1/7, hình thức này chỉ được áp dụng với các giao dịch tra cứu thông tin; chuyển tiền trong cùng ngân hàng, cùng chủ tài khoản hoặc giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ dưới 5 triệu đồng.

Khi chuyển tiền, nạp, rút tiền với ví điện tử dưới 10 triệu đồng mỗi lần và dưới 20 triệu đồng mỗi ngày phải áp dụng giao dịch loại B. Xác thực cấp độ này bằng các hình thức OTP, nhận dạng sinh trắc học gắn với thiết bị cầm tay, hoặc bằng chữ ký điện tử an toàn. Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị 5 - 100 triệu đồng trong một lần hoặc một ngày giao dịch cũng phải áp dụng cấp độ này.

Ở cấp độ bảo mật loại C, khách hàng sẽ phải xác thực sinh trắc học khớp với các nguồn dữ liệu đã định danh. Áp dụng với việc chuyển tiền giá trị 10 - 500 triệu đồng/lần.

Còn cấp độ bảo mật loại D, yêu cầu kết hợp sinh trắc học với một biện pháp khác như nhập mã OTP; kết hợp phương thức xác thực nhanh trực tuyến (FIDO) với cấp độ xác thực mạnh hơn kèm thêm chữ ký điện tử an toàn. Yêu cầu xác thực này áp dụng với việc chuyển từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng số tiền chuyển các lần trong ngày quá 20 triệu đồng, giao dịch hàng hóa - dịch vụ trên 100 triệu đồng.

Tổng số tiền chuyển khoản, nạp ví điện tử trên 1,5 tỷ đồng, chuyển tiền ra nước ngoài trên 200 triệu đồng mỗi lần hoặc trên 1 tỷ đồng mỗi ngày cũng phải xác thực cấp độ cao nhất.

https://vtcnews.vn/cac-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-7-2024-ar880396.html

ANH VĂN / VTC News