Bộ trưởng tài chính: Thanh tra công ty chứng khoán chuyển cơ quan điều tra 34 vụ vi phạm, phạt trên 29 tỷ đồng

Tham gia chất vấn sáng 8-6, Đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn Kiên Giang) đặt câu hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng trước tình trạng thiếu lành mạnh thị trường chứng khoán? Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để quản lý chặt chẽ việc đấu giá tài sản?

Làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian quan, Bộ đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm làm cho thị trường chứng khoán minh bạch hơn. Từ 2021, từ tháng 4 - tháng 9 đã ra 5 thông cáo báo chí về rủi ro đối với thị trường trái phiếu riêng lẻ, cảnh báo nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ra công điện yêu cầu uỷ ban chứng khoán, tăng cường thanh tra phát hiện sai phạm để xử lý. Đến 1-4, Bộ đã thanh tra các công ty kiểm toán độc lập với các công ty chứng khoán, chuyển cơ quan điều tra 34 vụ, phạt hành chính 568 vụ với số tiền trên 29 tỷ đồng.

Về xử lý cán bộ, cách chức 2 cán bộ lãnh đạo, cảnh cáo 2 cán bộ, nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật do do ban hành quy chế không đúng với thông tư của Bộ Tài chính và Chính phủ, để nghẽn mạng ảnh hưởng đến nhà đầu tư, thiếu kiểm tra giám sát và nhiều sai phạm khác

Về chất vấn liên quan đến việc đấu giá tài sản, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, điều quan trọng là thực hiện đúng về giá khởi điểm. Theo quy định, giá đất đai thẩm quyền do UBND tỉnh quyết định, các giá khác được phân cấp cho các ngành, Bộ Tài chính thực hiện giám sát.

“Khâu chuẩn bị đấu giá do UBND các cấp thực hiện, việc thực hiện lại do Trung tâm đấu giá thuộc Bộ Tư pháp, khi có vi phạm thì cơ quan điều tra vào cuộc. Vừa qua chúng tôi chưa làm được nhiều” - Bộ trưởng thừa nhận.

Bộ trưởng tài chính: Thanh tra công ty chứng khoán chuyển cơ quan điều tra 34 vụ vi phạm, phạt trên 29 tỷ đồng ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn Kiên Giang) đặt câu hỏi chất vấn

Giơ biển tranh luận, Đại biểu Nguyễn Danh Tú hỏi: “Luật Đấu giá tài sản quy định rõ 5 trách nhiệm của Bộ Tài chính trong đấu giá tài sản, Bộ trưởng nghĩ sao về vấn đề này”?

Trả lới câu hỏi trên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn theo quy định, ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn.

Cùng tham gia chất vấn, Đại biểu Trần Hồng Nguyên (đoàn Bình Thuận) đặt câu hỏi, vừa qua, báo chí phản ánh xe biếu tặng, lách luật trốn thuế. Bộ trưởng nghĩ sao về tình trạng này, giải pháp khắc phục?

 Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, theo quy định hiện hành, các hãng xe phải đặt đại lý tại Việt Nam, song thực tế có nhiều loại xe do số lượng bán ít nên không có đại lý. Lợi dụng lỗ hổng này, các doanh nghiệp chuyển sang hình thức biếu tặng xe.

Bộ trưởng cũng khẳng định, hình thức này không được miễn giảm bất cứ loại thuế nào kể cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hay thu nhập. Sau khi nhận được thông tin từ báco chí, Bộ đã tổ chức kiểm tra và nhận thấy dù doanh nghiệp kê khai theo giá gốc, song cơ quan hải quan xác định lại và truy thu thuế.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã giao các Bộ kiểm tra, điều tra và Bộ Tài chính đã họp với C03 của Bộ Công an để vào cuộc xác minh nhưng đến nay chưa có kết quả. Bộ cũng đã chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương kiểm tra rà soát lại xem có thất thu thuế không, kết quả là không xảy ra thất thu thuế.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Trần Hồng Nguyên về biện pháp đột phá trong luân chuyển điều động cán bộ, nhất là ở vị trí nhạy cảm như thuế, hải quan, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, mỗi năm Bộ Tài chính luân chuyển hàng chục nghìn cán bộ. Việc này được thực hiện minh bạch công bằng, tạo tính tự giác đối với cán bộc các ngành như hải quan, kho bạc, thuế.

Về cách thức luân chuyển, theo Bộ trưởng, đầu năm các đơn vị sẽ đưa ra danh sách cán bộ năm sau phải luân chuyển từ bộ xuống tỉnh và ngược lại, từ tỉnh này sang tỉnh khác hoặc giữa các bộ phận trong cơ quan. Dù hiện có 67.000 cán bộ công chức trong ngành tài chính nhưng sau luân chuyển không có kiện cáo.

https://www.anninhthudo.vn/bo-truong-tai-chinh-thanh-tra-cong-ty-chung-khoan-chuyen-co-quan-dieu-tra-34-vu-vi-pham-phat-tren-29-ty-dong-post507082.antd

Huệ Linh / anninhthudo.vn