Bộ Tài chính: Việc bỏ trần giá vé máy bay nội địa do Bộ Giao thông vận tải quyết định

Trước kiến nghị của doanh nghiệp về việc bỏ trần giá vé máy bay nội địa, Bộ Tài chính cho rằng vấn đề này do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 168 gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải) liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng Luật giá sửa đổi, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận được các kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận tải hàng không nội địa.

Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam và các hãng hàng không kiến nghị bỏ quy định khung giá trần nội địa đối với dịch vụ vận tải hàng không.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng kiến nghị quy định về việc hạ giá bán đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu.

Bộ Tài chính: Việc bỏ trần giá vé máy bay nội địa do Bộ Giao thông vận tải quyết định  ảnh 1

Doanh nghiệp muốn bỏ trần giá vé máy bay nội địa

Liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng quy định: “Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định và thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải”.

Luật này cũng quy định: Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là nhà chức trách hàng không.

Như vậy, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không.

Do đó, căn cứ chức năng quản lý nhà nước về hàng không của Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý giá đề nghị Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Tài chính báo cáo Bộ Giao thông vận tải có ý kiến, đề xuất cụ thể kèm theo đánh giá tác động đối với các nội dung liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như kiến nghị của doanh nghiệp hàng không.