Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp gỡ vướng về giảm thuế VAT

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, tuy nhiên, quy định cùng một đơn hàng, doanh nghiệp phải chia 2-3 hóa đơn cho mỗi loại hàng hóa được giảm thuế đang khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí.

Trao đổi về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT. Theo Nghị định số 15, trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT thì không được giảm thuế VAT.

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp gỡ vướng về giảm thuế VAT -0

Bộ Tài chính cho rằng, trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, chỉ tiêu thuế suất được thiết kế theo dạng cột nên cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ có nhiều thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn, trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế.

“Việc lập hóa đơn riêng là thuận lợi trong việc phân loại, quản lý những hóa đơn của những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, tuy nhiên lại làm tăng thời gian của kế toán doanh nghiệp và chi phí sử dụng hóa đơn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày”, Bộ Tài chính nhìn nhận.

Thời điểm ban hành Nghị định, cơ quan soạn thảo lo ngại rằng, trường hợp doanh nghiệp thấy khó khăn khi tách hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nên không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thì người tiêu dùng lại không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trước bất cập trên, hiện Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15 được gộp vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn. Hiện, hồ sơ đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế VAT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Cũng theo Bộ Tài chính, khi thực hiện chính sách giảm thuế suất thuế VAT theo Nghị định số 15 sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 49.400 tỷ đồng. Số tiền thuế được hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Qua đó, có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

https://cand.com.vn/Kinh-te/bo-tai-chinh-va-bo-tu-phap-go-vuong-ve-giam-thue-vat-i652428/

H,A / Công an nhân dân