Bộ GD&ĐT đồng ý với phương án điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1- bộ Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM đề xuất.

Văn bản mới đây của Bộ GD&ĐT gửi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM nêu rõ, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (Hội đồng thẩm định) đã rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - bộ Cánh Diều, xem xét phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu.

Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu "Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều".

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải hôm 14/11 để xin ý kiến, tài liệu được Bộ phê duyệt có một số điểm khác.

bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
Những từ ngữ được chỉnh sửa.

Về ngữ liệu bài đọc, có 12 "bài đọc thay thế" cho 12 bài bị cho là không phù hợp trong sách giáo khoa. Ở lần xin ý kiến, chỉ có 11 bài đọc trong danh sách này và được đề là "bài đọc bổ sung" chứ không phải "thay thế". Ở phần điều chỉnh từ ngữ, 14 trang sách có từ được điều chỉnh.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM cung cấp tài liệu này đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều đảm bảo kịp thời, thuận tiện cho người sử dụng.

Những ngữ liệu được Bộ GD&ĐT đồng ý thay thế mới trong lần điều chỉnh này:

bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu
bo gddt phe duyet tai lieu dieu chinh san sach tieng viet 1 bo canh dieu

HÀ CƯỜNG

NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa "sạn" trong 4 cuốn Tiếng Việt 1 ra sao?
Giáo viên tiếp tục nhặt Giáo viên tiếp tục nhặt "sạn" Tiếng Việt 1, bộ Cùng học để phát triển năng lực
"Đừng chỉnh sửa sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều theo kiểu chắp vá"

https://vtc.vn/bo-gd-dt-phe-duyet-tai-lieu-dieu-chinh-san-sach-tieng-viet-1-bo-canh-dieu-ar586873.html

vtc.vn