Bộ GD-ĐT phủ nhận thông tin 30,8% lao động trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp

Bộ GD-ĐT khẳng định, thông tin lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp chiếm tỉ lệ 30,8% không được cập nhật và không chính xác.

Bộ GD-ĐT phủ nhận thông tin 30,8% lao động trình độ cao đẳng, đại học thất nghiệp ảnh 1

Bộ GD-ĐT đang hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để cung cấp thông tin tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐH

Thông tin lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp chiếm tỉ lệ 30,8% của PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nêu tại Hội thảo “Hướng nghiệp suốt đời - Gắn kết gia đình, nhà trường, người học, người lao động và doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0” khiến nhiều người băn khoăn về định hướng việc làm trong đào tạo đại học.

Trước thông tin này, ngày 11/10, Bộ GD-ĐT cho biết đây là thông tin không cập nhật (năm 2020) và không chính xác.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đưa ra số liệu của Tổng cục Thống kê tại Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, lực lượng lao động cả nước có khoảng 54,84 triệu người, trong đó có hơn 1,2 triệu người thất nghiệp (tương ứng 2,18%).

Trong số 1,2 triệu người thất nghiệp, số người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 30,8%, tức là khoảng 369.600 người.

Trong tổng số lao động của Việt Nam năm 2020, số người có trình độ đại học trở lên chiếm 11,1% và số người có trình độ cao đẳng chiếm 3,8%, tổng cộng tương đương 8,17 triệu người.

Như vậy, nếu theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2020, thì tỉ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp là 4,85%, chứ không phải là 30,8% như phần trình bày và diễn giải trong Hội thảo.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực đã cung cấp thông tin báo chí và báo cáo tại Hội thảo một số thông tin, số liệu không phản ánh đúng bản chất, không đảm bảo độ tin cậy và không có tính đại diện cho hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng về tình hình sinh viên làm việc đúng ngành nghề đào tạo (nguồn thông tin khảo sát, phương pháp xử lý dữ liệu, mẫu nghiên cứu khảo sát từ một khảo sát trên diện hẹp của một nhóm khảo sát độc lập).

Bên cạnh đó, khi khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp cần làm rõ các ngành đào tạo của giáo dục đại học khác với ngành nghề kinh tế - xã hội. Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp ngành Toán hay Khoa học máy tính có thể làm ở bất cứ ngành nghề nào trong xã hội có ứng dụng toán hay khoa học máy tính.

Vì vậy, việc đặt câu hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp về việc làm đúng ngành nghề hay không rất dễ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau và không cho kết quả tin cậy. Cách tiếp cận thông dụng trên thế giới là khảo sát sự phù hợp về trình độ chuyên môn của người tốt nghiệp với vị trí việc làm.

Được biết, Bộ GD-ĐT đang triển khai hợp tác với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để kết nối cơ sở dữ liệu giáo dục đại học với thông tin vị trí việc làm, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho xã hội các thông tin tin cậy về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp các trường đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ này đã có văn bản đề nghị PGS. TS. Trần Thành Nam đính chính thông tin, đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những vấn đề nêu trên.

https://www.anninhthudo.vn/bo-gd-dt-phu-nhan-thong-tin-308-lao-dong-trinh-do-cao-dang-dai-hoc-that-nghiep-post519551.antd

Duy Anh / ANTĐ