Bộ GD-ĐT nói gì về trách nhiệm trong sai phạm ở Trường ĐH Đông Đô

Trước hàng loạt vấn đề liên quan tới sai phạm đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chính thức có phản hồi.

Trong vụ Trường ĐH Đông Đô cấp "chui" 193 bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, có ý kiến thắc mắc về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đông Đô được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ.

Theo Bộ GD-ĐT, việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và thông báo xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT nằm trong quy trình báo cáo và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm. Từ năm 2017 trở về trước, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra năng lực đào tạo và thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu năng lực tuyển sinh của các trường (gồm tổng chỉ tiêu đào tạo và chỉ tiêu năng lực theo khối ngành và hình thức đào tạo), đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo theo 2 tiêu chí được quy định (đội ngũ cán bộ, diện tích).

Theo Bộ GD-ĐT, do đây là việc rà soát năng lực đào tạo nên quy định và thông báo không chi tiết đến từng ngành đào tạo. Cụ thể, đối với Trường ĐH Đông Đô, Vụ Kế hoạch - Tài chính chưa năm nào thông báo chỉ tiêu của ngành Ngôn ngữ Anh. Hoạt động rà soát được thực hiện trước khi các trường công bố đề án tuyển sinh, độc lập với việc mở ngành, mở chương trình đào tạo mới; tại thời điểm tuyển sinh các trường phải căn cứ quy chế tuyển sinh để xác định chỉ tiêu cho từng ngành, từng hình thức đào tạo.

0710 bo gd

Thực tế, nhiều trường sau khi được thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới quyết định mở tuyển sinh một chương trình mới hoặc đăng ký đào tạo văn bằng 2 cho một ngành cụ thể.

Trường hợp Trường ĐH Đông Đô, từ năm 2015 đến 2019, đều đăng ký chỉ tiêu văn bằng 2 trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo quy định, mặc dù trường đã được đào tạo chính quy văn bằng 1 ngành này từ năm 1995.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc công khai đề án tuyển sinh được thực hiện từ năm 2017 theo quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy nhằm thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch của các trường đại học. Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) hỗ trợ về mặt kỹ thuật giúp các trường đăng tải đề án lên Cổng thông tin tuyển sinh chung tạo điều kiện cho thí sinh toàn quốc dễ dàng truy cập.

Theo quy chế, các trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của đề án.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay, từ năm 2019 trở về trước, mẫu đề án của Bộ GD-ĐT chỉ quy định cho tuyển sinh đại học chính quy đối với học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương, nhưng Trường ĐH Đông Đô đã tự đưa chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 vào phụ lục của đề án.

Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Trường ĐH Đông Đô, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ sự việc, có giải pháp mạnh để đảm bảo an ninh văn hóa, giáo dục.

Từ đó đến nay, các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.

Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới ra kết luận điều tra đối với việc vi phạm pháp luật của Trường ĐH Đông Đô mà chưa có kết luận cụ thể đối với những nội dung liên quan tới trách nhiệm của Bộ GD-ĐT.

Sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm đối với những đơn vị, những cá nhân có liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Bộ GD-ĐT khẳng định, cho tới thời điểm này, Bộ GD-ĐT chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Quan điểm của Bộ GDĐT là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định; thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã giao Cục Quản lý chất lượng làm việc với Trường ĐH Đông Đô và có văn bản yêu cầu Trường ĐH Đông Đô nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thu hồi, hủy bỏ các văn bằng được cấp sai quy định.

PV (th)

ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Bộ GD&ĐT buông lỏng quản lý, để cấp dưới ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Bộ GD&ĐT buông lỏng quản lý, để cấp dưới "qua mặt"?
Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác? Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác?
Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô Thạc sĩ xin không làm nghiên cứu sinh vì sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô
/ Nghề nghiệp và cuộc sống