Bộ Công an lý giải việc cần tăng ngay 2 tuổi với sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi

Tại Dự thảo Luật CAND sửa đổi, Bộ Công an đề xuất sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi (với nam), dưới 55 tuổi (với nữ) thì tăng ngay 2 tuổi không theo lộ trình.

Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Luật CAND về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan;

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Giao Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Công an lý giải việc cần tăng ngay 2 tuổi với sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi ảnh 1

Việc sửa Luật Công an nhân dân 2018 là cần thiết và cấp bách

Về căn cứ đề nghị, theo Bộ Công an, Bộ luật Lao động 2019 quy định tăng đều 2 tuổi đối với nam, 5 tuổi đối với nữ so với Bộ luật Lao động 2012. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa khoảng cách về tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân so với người lao động, thực tiễn bố trí, sử dụng sĩ quan, hạ sĩ quan, người lao động trong Công an nhân dân, tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang, Bộ Công an đề nghị tăng 2 tuổi đối với sĩ quan, hạ sĩ quan.

Đối với công nhân Công an, đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất cho tương đồng với mức độ tăng tuổi của Bộ luật Lao động (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi); vì tính chất lao động của công nhân công an cơ bản như người lao động trong điều kiện bình thường.

Về lộ trình tăng tuổi, theo Bộ luật Lao động, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động là mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ.

Song tại Dự thảo, Bộ Công an đề nghị với sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi không theo lộ trình trên.

Bởi hiện nay, hạn tuổi phục vụ cao nhất của cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm Trung tá, Thiếu tá, Cấp úy và Hạ sĩ quan thấp hơn nhiều so với mức hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND, quy định của Bộ luật Lao động (Hạ sĩ quan: 45; Cấp úy 53; Thiếu tá, Trung tá: Nam 55, nữ 53).

Do đó, để thu hẹp khoảng cách về hạn tuổi phục vụ cao nhất giữa cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm nêu trên so với cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm cao hơn, Bộ Công an đề nghị áp dụng tăng ngay 2 tuổi mà không theo lộ trình. Việc áp dụng quy định này sẽ bảo đảm sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

https://www.anninhthudo.vn/bo-cong-an-ly-giai-viec-can-tang-ngay-2-tuoi-voi-si-quan-co-han-tuoi-phuc-vu-cao-nhat-duoi-60-tuoi-post539239.antd

L.H / ANTD