Ban Thường vụ và Bí thư Thị ủy Tân Uyên bị yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, còn Chủ tịch UBND TX Tân Uyên (Bình Dương) bị kỷ luật do chống dịch kém hiệu quả.

Ngày 23/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên trong thời gian qua.

Bình Dương:  Chống dịch kém hiệu quả, Bí thư, Chủ tịch TX Tân Uyên bị kỷ luật - 1
Lãnh đạo thị xã Tân Uyên bị kỷ luật vì chống dịch kém hiệu quả, để xảy ra điểm nóng.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất kết luận, yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và cá nhân Bí thư Thị ủy Tân Uyên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra các hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên do thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện kém hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ đó để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiện toàn, thay thế Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để bảo đảm hiệu quả công tác tham mưu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đình chỉ chức danh Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đối với ông Nguyễn Văn Đặng và bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng về thay.

Bình Dương cung cấp lương thực cho 720.000 dân ở Bình Dương cung cấp lương thực cho 720.000 dân ở "vùng đỏ đậm đặc"

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch hỏa tốc về cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân tại 11 phường ...

Tín hiệu tốt từ số người khỏi bệnh ở Bình Dương nhiều hơn ca mắc mới Tín hiệu tốt từ số người khỏi bệnh ở Bình Dương nhiều hơn ca mắc mới

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, đến nay tổng số bệnh nhân xuất viện 28.354 người, đây tín hiệu tốt khi số ...