Bão số 7 mạnh lên, ít ảnh hưởng đến đất liền

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần, dự báo ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chiều tối 31/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 7 đang ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc-116,7 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần.

Dự báo, đến 16h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc -116 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là 15-21,5 độ Vĩ Bắc, 114-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão số 7 mạnh lên, ít ảnh hưởng đến đất liền -0
Đường đi của bão số 7. 

Đến 16h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc-114,7 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 1. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Bắc, 113-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc-112,5 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 48 đến 72 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, 110-116 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

https://cand.com.vn/doi-song/bao-so-7-manh-len-it-anh-huong-den-dat-lien-i672718/

NY / Công an nhân dân