Bảo đảm chi phí lưu thông trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thị trường xăng dầu đang “tăng nhiệt”. Việc một số cây xăng ở các tỉnh phía Nam đóng cửa với lý do hết hàng đã và đang khiến người tiêu dùng lo lắng. Tâm lý này đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực phía Bắc, nhất là Hà Nội. Trong khi ngành Công Thương khẳng định nguồn cung đủ thì các doanh nghiệp đầu mối, nhất là đơn vị bán lẻ lại không mặn mà kinh doanh. Nguyên nhân là những bất cập trong cơ chế, chính sách khiến doanh nghiệp càng kinh doanh càng thua lỗ, hoạt động khó khăn.