5 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi cuối ở TP.HCM

5 thí sinh tại TP.HCM vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi trong ngày thi cuối cùng tại TP.HCM.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 đã khép lại vào chiều 8/7, với môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, 5 thí sinh vi phạm quy chế, với lỗi mang điện thoại vào phòng thi. Tính cả ngày thi 7/7, tổng cộng 6 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị cán bộ trông thi lập biên bản.

Cũng trong hôm nay, tỷ lệ thí sinh vắng mặt ở môn thi đều dưới 1%. Cụ thể, 204 thí sinh vắng mặt môn Lịch sử (chiếm 0,56% tổng thí sinh đăng ký dự thi môn này), 179 thí sinh vắng mặt môn Địa lý (0,49%), 274 thí sinh vắng mặt môn Giáo dục công dân (0,92%), 153 thí sinh vắng mặt môn Vật lý (0,33%), 166 thí sinh vắng mặt môn Hóa học (0,35%), 144 thí sinh vắng mặt môn Sinh học (0,31%) và 415 thí sinh vắng mặt môn Ngoại ngữ (0,56%). 

8
Thí sinh làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trên địa bàn thành phố có 158 điểm thi (gồm 71 điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT). Các điểm thi có thí sinh tự do đều được thực hiện đúng theo quy chế và hướng dẫn phần mềm của Bộ là có 60% thí sinh lớp 12 học chương trình Giáo dục THPT và 40% là thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc tự do.

Tổng số phòng thi là 3.805 (24 thí sinh/phòng, ở mỗi điểm thi thêm 3 phòng thi dự phòng). TP.HCM đã huy động 10.654 giáo viên làm cán bộ trông thi và 1.896 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi. 

TP.HCM cũng ghi nhận 3 điểm thi có học sinh không thể viết bài và cần có hỗ trợ của giám thị. Các thí sinh này đều thi ở phòng riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ, mỗi phòng thi đều có một máy ghi hình, một máy ghi âm và thêm 2 cán bộ coi thi, một cán bộ giám sát theo dõi toàn bộ quá trình

Hồng Nam / VTC News