4 tiên tri khó tin về tương lai nhân loại

Thế vận hội Olympic tổ chức trên sao Hỏa, con người đi thang máy vào không gian, là một trong nhiều dự đoán khó tin mà nhà vật lý học Michio Kaku đặt ra.

Trong cuốn sách The Future Of Humanity (tạm dịch Tương lai của nhân loại), Michio Kaku viết, khi NASA thực hiện kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030, con người trên đó sẽ cần tập thể dục để duy trì sức khỏe. Trọng lực trên sao Hỏa lớn hơn 1/3 trọng lực trên Trái đất nên con người có thể nhảy cao gấp ba lần. Sao Hỏa có khí động lực học khác biệt nên các bộ môn chơi bóng trên đó phải được sửa đổi. Theo ông, trong tương lai nhân loại có thể tổ chức một Thế vận hội Olympic trên Hỏa tinh, với các môn thể thao mới không hề có trên Trái đất. (Ảnh: Bbc.co.uk)

Trong cuốn sách The Future Of Humanity (tạm dịch Tương lai của nhân loại), Michio Kaku viết, khi NASA thực hiện kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030, con người trên đó sẽ cần tập thể dục để duy trì sức khỏe. Trọng lực trên sao Hỏa lớn hơn 1/3 trọng lực trên Trái đất nên con người có thể nhảy cao gấp ba lần. Sao Hỏa có khí động lực học khác biệt nên các bộ môn chơi bóng trên đó phải được sửa đổi. Theo ông, trong tương lai nhân loại có thể tổ chức một Thế vận hội Olympic trên Hỏa tinh, với các môn thể thao mới không hề có trên Trái đất. (Ảnh: Bbc.co.uk)

Ngoài việc dùng tên lửa, tàu vũ trụ để vào không gian, Học viện Du hành vũ trụ Quốc tế dự đoán rằng, nhân loại có thể dùng thang máy đi vào không gian sớm nhất là vào năm 2035, miễn là có đủ kinh phí. Michio Kaku viết rằng: “Thang máy du hành không gian sẽ cách mạng hóa việc tiếp cận không gian vũ trụ cho nhân loại”. (Ảnh: Universemagazine.com)

Ngoài việc dùng tên lửa, tàu vũ trụ để vào không gian, Học viện Du hành vũ trụ Quốc tế dự đoán rằng, nhân loại có thể dùng thang máy đi vào không gian sớm nhất là vào năm 2035, miễn là có đủ kinh phí. Michio Kaku viết rằng: “Thang máy du hành không gian sẽ cách mạng hóa việc tiếp cận không gian vũ trụ cho nhân loại”. (Ảnh: Universemagazine.com)

Tính tới hiện tại, việc đảo ngược quá trình lão hóa cơ thể dường như không thể. Theo Michio Kaku, một con đường khác mà các nhà khoa học nhắm tới là tải ý thức con người lên cơ sở dữ liệu khổng lồ. Tiếp đến, chuyên gia tạo ra các robot hình người giống hệt người thật, rồi lắp bộ dữ liệu ý thức đó vào robot. (Ảnh: Rootsaid.com)

Tính tới hiện tại, việc đảo ngược quá trình lão hóa cơ thể dường như không thể. Theo Michio Kaku, một con đường khác mà các nhà khoa học nhắm tới là tải ý thức con người lên cơ sở dữ liệu khổng lồ. Tiếp đến, chuyên gia tạo ra các robot hình người giống hệt người thật, rồi lắp bộ dữ liệu ý thức đó vào robot. (Ảnh: Rootsaid.com)

Vì Trái đất cuối cùng cũng sẽ bị  Mặt trời nuốt chửng nên con người phải rời khỏi hành tinh của mình, bắt đầu cuộc sống trên một hành tinh khác. Để di cư xuyên thiên hà, con người sẽ mất hàng thế kỷ để dần dần từ hành tinh này sang các hành tinh khác. Nhân loại cũng mất kết nối với nhau trong quá trình này. Ông Kaku viết: “Khi di cư vào không gian, nhân loại sẽ bị chia thành các chủng tộc mới ở các hành tinh sống khác biệt, họ cũng sẽ mất kết nối với nhau”. (Ảnh: Futurelearn.com)

Vì Trái đất cuối cùng cũng sẽ bị Mặt trời nuốt chửng nên con người phải rời khỏi hành tinh của mình, bắt đầu cuộc sống trên một hành tinh khác. Để di cư xuyên thiên hà, con người sẽ mất hàng thế kỷ để dần dần từ hành tinh này sang các hành tinh khác. Nhân loại cũng mất kết nối với nhau trong quá trình này. Ông Kaku viết: “Khi di cư vào không gian, nhân loại sẽ bị chia thành các chủng tộc mới ở các hành tinh sống khác biệt, họ cũng sẽ mất kết nối với nhau”. (Ảnh: Futurelearn.com)

https://vtc.vn/4-tien-tri-kho-tin-ve-tuong-lai-nhan-loai-ar832876.html

HUỲNH DŨNG(Nguồn: Mrporter) / VTC News