Sau hơn 20 năm mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần, từ 120 nghìn đồng năm 1993 lên 1,39 triệu đồng/tháng vào năm 2018. 
infographic nhin lai 16 lan tang luong toi thieu qua hon 20 nam

infographic nhin lai 16 lan tang luong toi thieu qua hon 20 nam Ông Trương Đình Tuyển: Việt Nam nên nghiên cứu bỏ lương tối thiểu

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia, Việt Nam đang có tỷ lệ tăng lương tối thiểu cao hơn năng suất lao động.

infographic nhin lai 16 lan tang luong toi thieu qua hon 20 nam Lương tối thiểu "còm" và tăng thuế VAT: Gánh nặng chồng gánh nặng...

Đề xuất tăng thuế VAT của Bộ Tài chính ập đến sau thời điểm Hội đồng Tiền lương Quốc gia chốt phương án tăng lương ...

infographic nhin lai 16 lan tang luong toi thieu qua hon 20 nam Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018 ở mức 6,5%

Đó là kết quả phiên họp lần 3 vào sáng nay, 7/8/2017, của Hội đồng tiền lương Quốc gia. Theo đó, mức đề xuất tăng ...

http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tam-diem-du-luan/infographic-nhin-lai-16-lan-tang-luong-toi-thieu-qua-hon-20-nam-a230278.html

www.doisongphapluat.com