Xử lý nghiêm các sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Ngày 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội chính Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã chủ động xây dựng, tham mưu chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tích cực nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp.

Theo báo cáo, năm 2021, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất đưa 475 vụ án, vụ việc vào diện ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo xử lý và các cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 383 vụ án, vụ việc, mới đây nhất là vụ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á. Ngành chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự; công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội chính Đảng.

Về công tác năm 2022, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án về nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các chương trình, đề án được phân công theo Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21-KL/TW về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các Đề án liên quan đến tổ chức, hoạt động các cơ quan nội chính...; nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, văn bản về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Toàn ngành chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, không để "chững lại, hay chùng xuống", " không vì có dịch COVID-19 mà ngừng lại, không xử lý". Trong đó tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giám định, định giá, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Đặc biệt là tập trung tham mưu chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan vụ án sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á và các vụ án, việc liên quan đến lĩnh vực y tế đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Thường trực Ban Chỉ đạo; phối hợp tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tiêu cực theo Quy định 32 của Bộ Chính trị; tham mưu chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực...

Quỳnh Hoa

Mở rộng điều tra làm rõ việc sản xuất, mua bán Kit xét nghiệm của Công ty Việt Á Mở rộng điều tra làm rõ việc sản xuất, mua bán Kit xét nghiệm của Công ty Việt Á
Ba bệnh viện tại TP.HCM mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á Ba bệnh viện tại TP.HCM mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á
Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi

/ cand.com.vn