Xử lý dứt điểm vi phạm hành lang thoát lũ

Dù đã bước vào mùa mưa lũ nhưng tiến độ xử lý bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông của nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội rất chậm. Thực tế này không chỉ vi phạm pháp luật đê điều mà còn gia tăng rủi ro thiên tai, đe dọa an toàn các tuyến đê. Khắc phục tình trạng này, các địa phương cần quyết liệt, xử lý dứt điểm vi phạm hành lang thoát lũ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi.

 
 
 
KIM NHUỆ