Việt Nam có thể thu 5.000 tỷ mỗi năm nhờ bán tín chỉ carbon từ rừng

Sau 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, ngành Lâm nghiệp đã đạt được những thành quả to lớn.

Diện tích rừng hiện nay của nước ta là 14,79 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng ở mức hơn 42%; giá trị sản xuất tăng ổn định ở mức 4,6%, có năm cao hơn 6%; thu dịch vụ môi trường rừng gần 11.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ liên tục lập kỷ lục, trong đó năm 2022 đạt 17,1 tỷ USD; xuất siêu gần 40 tỷ USD trong 3 năm gần nhất. Năm vừa qua, ngành Lâm nghiệp lần đầu bán được trên 10 triệu tín chỉ carbon, thu về hơn 50 triệu USD và trong số 60 quốc gia có khả năng bán tín chỉ carbon, Việt Nam lọt top 15 và dự kiến tiếp tục phát triển thị trường giàu tiềm năng này.

tin-chi-carbon-moi-nam.jpg -0
Việt Nam có nhiều tiềm năng trong việc bán tín chỉ carbon.

Bộ NN&PTNT đã đề ra 7 chỉ tiêu và 11 giải pháp cho năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia và các thông tư hướng dẫn địa phương đáp ứng Luật Đất đai (sửa đổi). Về tiềm năng của thị trường tín chỉ carbon, Cục Lâm nghiệp tính toán, trên diện tích rừng hiện nay, nước ta có thể bán khoảng 40 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Với đơn giá 5 USD/tín chỉ, ngành Lâm nghiệp ước thu về 200 triệu USD, tương đương gần 5.000 tỷ đồng. Đây là một con số lớn, tương đương nguồn đầu tư công hằng năm của ngành.

 https://cand.com.vn/Kinh-te/viet-nam-co-the-thu-5-000-ty-moi-nam-nho-ban-tin-chi-carbon-tu-rung-i724237/

CL / CAND