Từ 1/7, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh

Do liên quan đến cải cách tiền lương nên chính sách bảo hiểm y tế sẽ có một số thay đổi kể từ ngày 1/7/2024, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình được cập nhật: Người đầu tiên trong hộ sẽ đóng 4,5% mức lương cơ sở, trong khi các thành viên tiếp theo có mức đóng giảm dần: người thứ hai đóng 70%, người thứ ba đóng 60% và người thứ tư đóng 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Kể từ người thứ năm trở đi, mức đóng giảm xuống còn 40%.

Đối với học sinh, sinh viên, mức đóng hàng tháng là 4,5% mức lương cơ sở, với sự hỗ trợ 30% từ ngân sách nhà nước và 70% còn lại do cá nhân tự đóng. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trong năm 2024 sẽ được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024. Điều này có thể dẫn đến việc phải xem xét lại và đưa ra hướng dẫn mới về mức đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng như hộ gia đình và học sinh, sinh viên.

Thay đổi chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế được tính theo mức lương cơ sở. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng dưới 270.000 đồng) thì được bảo hiểm y tế trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở đang áp dụng tại thời điểm này là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên theo Nghị quyết số 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024. Do đó, khi bỏ lương cơ sở, quy định này sẽ không còn hiệu lực.

Như vậy, kể từ thời điểm ngày 1/7 trở đi, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng theo sự thay đổi của lương cơ sở.

Thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế từ 1/7

Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Trong đó, Điều 23 Luật này nêu rõ, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài việc được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được nhà nước hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội, mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động thì được xét trợ cấp; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7/2024 theo đề nghị của công dân.

Việc sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin, hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay trên cơ sở đồng bộ, xác thực thông tin người tham gia từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đến nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 92 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.

Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, người bệnh có bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

An Nhiên / ANTĐ