Trình Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh muộn nhất trong nửa đầu tháng 7-2024

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 269/TB-VPCP (ngày 22-6-2024) kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch. Hồ sơ Quy hoạch tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về quy hoạch và pháp luật về môi trường, được chuẩn bị công phu, chất lượng, đạt được thành công bước đầu.

Để sớm hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thường trực Chính phủ đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp, trong đó lưu ý nội dung Quy hoạch cần định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở; tư tưởng hiện đại, có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo; đột phá về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực; không cầu toàn, nóng vội; quy hoạch theo lộ trình.

Thành phố tận dụng tối đa các cơ hội, hóa giải những thách thức (thể chế, sập lún, ngập lụt, ùn tắc giao thông); xác định rõ điểm nghẽn, nguyên nhân dẫn đến hạn chế sự phát triển trong thời gian qua để có giải pháp phù hợp, triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xác định tại Quy hoạch thành phố…

UBND thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy hoạch thành phố theo quy định pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát theo quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, phấn đấu trình trong tháng 6-2024, muộn nhất trong nửa đầu tháng 7-2024.

https://hanoimoi.vn/trinh-quy-hoach-thanh-pho-ho-chi-minh-muon-nhat-trong-nua-dau-thang-7-2024-670086.html

Khánh An / HNM.com.vn