Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo về mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên năm học 2021-2022. Theo đó, năm học này, học sinh, sinh viên được ngân sách hỗ trợ 30% mức đóng.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM Phan Văn Mến cho biết, mức đóng bảo hiểm y tế và phương thức đóng đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong năm học 2021-2022 được áp dụng từ ngày 1/8/2021.

Năm nay cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục linh động để phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đóng theo 4 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng một lần. Điểm đáng lưu ý là năm học 2021-2022 học sinh, sinh viên tại TP.HCM tiếp tục được ngân sách hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu học sinh, sinh viên chọn đóng cả năm 12 tháng thì tổng số tiền đóng bảo hiểm y tế sẽ là 563.220 đồng (Đây là mức đóng sau khi đã trừ đi sự hỗ trợ của ngân sách là 30% mức đóng bảo hiểm y tế, tương đương số tiền 241.380 đồng).

Tương tự, nếu chọn đóng cho thời gian 9 tháng học sinh, sinh viên đóng số tiền 422.415 ngàn đồng; chọn đóng 6 tháng đóng 281.610 ngàn đồng; chọn đóng 3 tháng một thì đóng số tiền 140.805 ngàn đồng.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý, đối với trường hợp học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế...

Đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế Đề xuất dùng căn cước gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ đề xuất các ngành chức năng cho phép dùng căn cước công dân gắn chip thay ...

Khám chữa bệnh không cần thẻ bảo hiểm y tế giấy từ 1/6 Khám chữa bệnh không cần thẻ bảo hiểm y tế giấy từ 1/6

Người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy khi đi khám bệnh trên toàn ...