Tiếp tục thanh, kiểm tra các công trình chung cư cao tầng tại đô thị trên cả nước

Nhằm tăng cường quản lý công tác xây dựng, nhất là việc cấp phép, xây dựng các công trình cao tầng, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra các công trình chung cư cao tầng tại các đô thị.

DẠ KHÁNH / HNM.com.vn