Không chỉ tăng lương, từ 1/7 tới nhiều khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh.

Từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng, theo đó, các khoản thu nhập, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng. Cụ thể, sẽ tăng các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở; Tăng các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; Tăng mức hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

tien luong va nhieu khoan thu nhap cong chuc vien chuc tang len
tien luong va nhieu khoan thu nhap cong chuc vien chuc tang len
tien luong va nhieu khoan thu nhap cong chuc vien chuc tang len

Lương cơ bản tăng 90.000 đồng/tháng từ 1.7.2018: Tăng kiểm soát để “giá không chạy trước lương”

Ngày 13.11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó chấp thuận điều chỉnh mức lương ...

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tien-luong-va-nhieu-khoan-thu-nhap-cua-cong-chuc-vien-chuc-tang-manh-540845.html

Từ Khóa: