Thủ tướng vừa có các quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Trọng Đông, ông Dương Đức Tuấn, ông Hà Minh Hải, ông Chử Xuân Dũng, ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội - 1
Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XV giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

MINH TUỆ

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo khắc phục tồn tại của bãi rác Nam Sơn Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo khắc phục tồn tại của bãi rác Nam Sơn
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Đề xuất miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại kỳ họp Quốc hội thứ 10 Đề xuất miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại kỳ họp Quốc hội thứ 10