Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chiều 9/10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo thông cáo, sáng 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội XIII của Đảng.

thong qua nghi quyet hoi nghi trung uong 13 khoa xii
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XII. (Ảnh: VGP)

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Chân dung 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới Chân dung 4 nữ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới

Trong tổng số gần 20 Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, ...

https://vtc.vn/thong-qua-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-13-khoa-xii-ar573990.html

vtc.vn