Thí điểm thu phí bỏ barie tại 3 dự án đường cao tốc

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu triển khai thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với các dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Đây là 3 dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017- 2020 được đầu tư theo phương thức PPP.

Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc tiếp tục triển khai thí điểm mô hình trạm thu phí không dừng đối với các dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào không có barrie, đầu ra có barrie, không có làn thu phí hỗn hợp đã được Bộ GTVT chấp thuận cho dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm.

Thí điểm thu phí bỏ barie tại 3 dự án đường cao tốc -0
Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu lựa chọn tốc độ phù hợp, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế.

Về tốc độ ở làn ra, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu lựa chọn tốc độ phù hợp, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế nhưng vẫn đảm bảo tốc độ xử lý của hệ thống, tối ưu khả năng thông hành và đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Đối với các tuyến cao tốc liền kề nhau, Bộ GTVT yêu cầu có trạm thu phí trên tuyến chính giữa hai tuyến cao tốc, tổ chức thu phí kín liên thông và phân chia doanh thu. Trên các đoạn ngắn độc lập khi các tuyến cao tốc liền kề chưa liên kết với nhau, có thể xây dựng trạm thu phí tạm thời trên tuyến chính để đảm bảo hoạt động độc lập. Trạm thu phí, xây dựng nhà trạm phải theo phương án tinh gọn, tiết kiệm để sẵn sàng chuyển sang giai đoạn đơn làn, đa làn tự do.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, thống nhất các nội dung kỹ thuật, phương án kết nối và các vấn đề liên quan để thực hiện mô hình thí điểm. Bên cạnh đó, hướng dẫn và thống nhất hồ sơ thiết kế điều chỉnh trạm thu phí tại các dự án đang triển khai theo mô hình thí điểm.

https://cand.com.vn/Giao-thong/thi-diem-thu-phi-bo-barie-tai-3-du-an-duong-cao-toc-i713276/

Phạm Huyền / cand.com.vn