Thanh tra Chính phủ chỉ hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng ở Huế

Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng ở Thừa Thiên - Huế.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận số 355/KL - TTCP ngày 4/3/2021 về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong phần kết luận về công tác quán lý xây dựng với các dự án đầu tư vốn ngân sách tại Thừa Thiên - Huế Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu về tính khả thi và tính hiệu quả của dự án dẫn tới nhiều dự án trong quá trình thi công phải xử lý, điều chỉnh phát sinh nhiều lần, làm tăng giá trị gói thầu, kéo dài thời gian thi công, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án và gây bức xúc cho người dân.

Việc tổ chức đấu thầu một số dự án, công trình kém hiệu quả, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu quá thấp (giảm dưới 0,1%) giá trúng thầu thường sát giá gói thầu, không đạt mục tiêu tiết kiệm vốn ngân sách. Qua thực tế thấy, đấu thầu qua mạng minh bạch, mang lại hiệu quả nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Một số chủ đầu tư mời thầu không thực hiện công khai đầy đủ thông tin, không đăng tải kế hoạch đấu thầu theo quy định, vi phạm khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu năm 2005.

Thanh tra Chính phủ chỉ hàng loạt sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng ở  Huế - 1
Công nhân đang xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. (Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế).

Phê duyệt, áp dụng hình thức chỉ định đấu thầu đối với gói thầu xây lắp vượt hạn mức quy định, vi phạm Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 54 Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển khu vực Hải Dương, thị xã Hương Trà; Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; Công trình Khu tái định cư Hải Dương 3, thị xã Hương Trà và một số gói thầu rà phá bom mìn).

Công tác quản lý chất lượng, tiến độ chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết các dự án được kiểm tra không lập tiến độ thi công chi tiết, nhật ký thi công ghi chép sơ sài không đầy đủ nội dung theo quy định, quá trình thi công kéo dài, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng... làm giảm hiệu quả đầu tư. Cá biệt dự án Văn phòng làm việc của các Ban của Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế và dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lập An chất lượng thi công không đảm bảo, mới đưa vào sử dụng có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Công tác quản lý hợp đồng, thi công xây lắp, công tác nghiệm thu thanh quyết toán 24 dự án, công trình được thanh tra còn để xảy ra các vi phạm, tồn tại, hạn chế như tính toán khối lượng chưa chính xác; nghiệm thu sai thực tế thi công; áp dụng định mức, đơn giá biện pháp thi công chưa phù hợp làm tăng chi phí đầu tư, điều chỉnh, gia hạn hợp đồng không đúng quy định với số tiền sai phạm là 99.792,25 triệu đồng, trong đó xử lú thi hồi lại ngân sách 9.244,74 triệu đồng, thu hồi hoàn trả vốn đầu tư 12.461,5 triệu đồng, giảm trừ khi phê duyệt quyết toán hoàn thành 44.956,67 triệu đồng, xử lý khác 33.129,34 triệu đồng.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo về thời gian theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC, đến thời điểm thanh tra vẫn còn 487 dự án (chiếm 35 %) sau khi bàn giao đưa vào sử dụng chưa nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán từ dưới 6 tháng đến trên 24 tháng. Một số dự án được tạm ứng, thanh toán vượt so với số quyết toán nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền là 4.582,57 triệu đồng.

Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách tại tỉnh Thừa Thiên -Huế, Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ, tình hình thực hiện các dự án đầu tư còn chưa được thường xuyên, kịp thời, còn có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư ở một số dự án. Thiếu kiên quyết trong việc xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, các dự án được điều chỉnh gia hạn nhiều lần nhưng không hoàn thành, cá biệt có dự án không triển khai hoặc không có khả năng hoàn thành cần phải được rà soát chấm dứt hoạt động theo quy định.

Việc quản lý, ký quỹ thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp chưa tuân thủ quy định tại Điều 27 Nghị định 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014.

HẢI DƯƠNG

Người dân Thủ Thiêm đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ việc mất bản đồ Người dân Thủ Thiêm đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ việc mất bản đồ
Thanh tra Chính phủ đối thoại với 50 hộ dân Thủ Thiêm Thanh tra Chính phủ đối thoại với 50 hộ dân Thủ Thiêm
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

/ vtc.vn