Trong hai ngày 28 - 29/8, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã cùng các đơn vị thành viên, các cơ quan chuyên môn nông nghiệp và bà con nông dân địa phương tổ chức các Hội thảo tổng kết các mô hình trình diễn bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ (Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ) trên các cây trồng trọng điểm tại khu vực.
su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao

Mô hình trình diễn phân bón Phú Mỹ trên cây ổi

Tại tỉnh Quảng Ninh, mô hình trình diễn áp dụng trên cây ổi lê, thời gian chăm bón từ tháng 3 - 8/2018 với quy mô 0,5 ha tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ. Với quy trình và bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hóa học sản xuất, thực tế sinh trưởng của vườn ổi và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch cho thấy, các cây ổi sử dụng phân bón Phú Mỹ cho năng suất cũng như chất lượng quả cao hơn so với các cây đối chứng.

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao

Mô hình cho thấy sử dụng phân bón Phú Mỹ giúp cây ổi cho năng suất, chất lượng cao hơn

Toàn 0,5 ha mô hình cho thu nhập khoảng 187 triệu đồng, cao hơn 5,2 % so với đối chứng. Đồng thời, tình trạng của cây sau thu hoạch rất tốt và khỏe, tạo thuận lợi quan trọng cho vụ tiếp theo, đặc biệt khi điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường.

Tại tỉnh An Giang, mô hình triển khai trong vụ Hè Thu, trên tổng diện tích 1 hecta với giống lúa OM9577 tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, sử dụng bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ bao gồm: Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE, NPK Phú Mỹ 16-16-8-5S+TE, 15-15-15+TE, 16-8-16+TE.

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao

Đồng lúa sử dụng phân bón Phú Mỹ

Báo cáo, đánh giá của Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang và chủ ruộng cho thấy sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ rất thích hợp dùng bón trên cây lúa, trong đó sản phẩm NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE do Nhà máy công nghệ hóa học sản xuất đã kịp thời được sử dụng cho đợt bón thúc đón đòng.

Lúa tại phần ruộng mô hình dù sử dụng lượng phân bón giảm đi nhưng cây sinh trưởng tốt, thể hiện qua các chỉ tiêu về chiều dài rễ, màu sắc lá, số chồi/m2, chiều cao cây, số bông, số hạt chắc, năng suất đạt 7,31 tấn/ha. Về hiệu quả kinh tế, so với nghiệm thức đối chứng, do sử dụng phân bón Phú Mỹ có chất lượng cao một cách khoa học, vừa đủ... dẫn đến lợi nhuận cao hơn 1.146.000 đồng/ha.

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao

Kết quả mô hình trình diễn phân bón Phú Mỹ trên cây lúa cho kết quả rất tốt

Các hộ nông dân trong khu vực đã trực tiếp tham quan các mô hình và được chủ vườn, chủ ruộng chia sẻ cách thức sử dụng bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ trong vụ vừa qua. Đại diện cơ quan chức năng, Hội Nông dân và bà con nông dân tại địa phương đã đánh giá cao hiệu quả kinh tế, ý nghĩa tập huấn của các mô hình, bởi bà con nông dân nắm bắt được quy trình sử dụng phân bón Phú Mỹ cân đối, đầy đủ và hợp lý, giúp khỏe cây, tăng sức chống chịu với sâu, bệnh và điều kiện thời tiết bất thuận, cho năng suất và chất lượng, hiệu quả kinh tế cao hơn mà lại góp phần bảo vệ môi trường do giảm được phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Chủ mô hình, cán bộ khuyến nông địa phương khẳng định chất lượng sản phẩm phân bón Phú Mỹ, khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng cho cây trồng vào các mùa vụ tiếp theo để nâng cao năng suất chất lượng cũng như gia tăng giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường.

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao

Kết quả mô hình khiến bà con phấn khởi và càng tin dùng phân bón Phú Mỹ

Như vậy, tiếp theo kết quả rất khả quan trên các cây nhãn tại Hưng Yên, cây sầu riêng ở Khánh Hòa, bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hóa học sản xuất đã tiếp tục khẳng định chất lượng, hiệu quả vượt trội trên các cây lúa, cây ổi và được bà con nông dân hào hứng đón nhận, sử dụng.

V.K

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao Trí tuệ & trái tim nồng nàn

Khi bạn có tình yêu tha thiết, dấn thân, đam mê với công việc của mình, khi đó kiến thức và trí tuệ sẽ được ...

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao Phân bón Phú Mỹ được người nông dân tin dùng

Ngoài sản phẩm Đạm Phú Mỹ đã quen thuộc với bà con nông dân, các sản phẩm DAP Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ… đã được ...

su dung phan bon phu my tren cay oi va cay lua mang lai hieu qua cao Nhà máy NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học đưa sản phẩm ra thị trường

Các lô hàng NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hóa học của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ...

http://pvn.vn/Pages/Tin-dau-khi/Su-dung-phan-bon-Phu-My-tren-cay-oi-va-cay-lua-mang-lai-hieu-qua-cao/a9da2294-983a-489a-a1b9-346cd85690cd

Cổng thông tin điện tử PVN