Số ứng viên được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư cao nhất 4 năm qua

Năm nay có 695 ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (tăng 248 ứng viên so với 2022).

Danh sách năm nay có 695 ứng viên (Năm 2022: 447 ứng viên, năm 2021 - 451, năm 2020 - 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư (71 ứng viên giáo sư và 619 ứng viên phó giáo sư). Số ứng viên này được đề nghị từ 26 ngành, liên ngành.

Ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102, trong đó 10 ứng viên giáo sư, 92 ứng viên phó giáo sư.

Tiếp đến ngành Y học có 82 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 73 ứng viên phó giáo sư); liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 60 ứng viên (9 ứng viên giáo sư, 51 ứng viên phó giáo sư).

Trong khi đó, một số hội đồng lại có lượng ứng viên rất thấp như Luyện kim 3 ứng viên (1 giáo sư, 2 phó giáo sư); liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học 4 ứng viên phó giáo sư; ngành Văn học 5 ứng viên phó giáo sư; ngành Cơ học 6 ứng viên (2 giáo sư, 4 phó giáo sư); ngành Ngôn ngữ học 7 ứng viên phó giáo sư; ngành Tâm lý học 8 ứng viên (1 giáo sư, 7 phó giáo sư)…

Danh sách chi tiết các ứng viên: Xem tại đây

STT Ngành Ứng viênphó giáo sư Ứng viêngiáo sư
1 Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản 20 5
2 Cơ học 4 2
3 Cơ khí - Động lực 40 8
4 Công nghệ Thông tin 17 2
5 Dược học 13 0
6 Điện - Điện tử - Tự động hóa 33 4
7 Giao thông Vận tải 25 1
8 Giáo dục học 22 0
9 Hóa học - Công nghệ thực phẩm 51 9
10 Khoa học Trái đất - Mỏ  13 4
11 Kinh tế 92 10
12 Luật học 10 2
13 Luyện kim 2 1
14 Ngôn ngữ học 7 0
15 Nông nghiệp - Lâm nghiệp 30 5
16 Sinh học 29 2
17 Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học 4 0
18 Tâm lý học 7 1
19 Thủy lợi 9 2
20 Toán học 28 3
21 Triết học-Xã hội học-Chính trị học  16 0
22 Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao 10 2
23 Vật lý 31 2
24 Xây dựng - Kiến trúc 28 2
25 Y học 73 9
26 Văn học 5 0
  Tổng 619 76

Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước từng đề nghị các hội đồng giáo sư cơ sở, hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, các đại học xem xét kỹ lưỡng về chuyên môn - học thuật, tính liêm chính khoa học.

Hội đồng đề nghị thẩm định kỹ chất lượng tạp chí và chất lượng các công trình khoa học. Lưu ý phát hiện, xem xét và đánh giá các công trình khoa học sử dụng hoặc có sự trợ giúp của các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tổ chức thảo luận và có kết luận đánh giá những công trình khoa học này.

Năm 2023, thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

Hà Cường / VTC News