Sắp có quy định mới nhất về thời hạn, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy?

Tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm và dự kiến cấm doanh nghiệp chi hỗ trợ đại lý giảm giá bán với bảo hiểm xe máy bắt buộc.

Bô Tài chính đang đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy

Theo quy định hiện hành (Khoản 1, Điều 9, Nghị định 03/2021/NĐ-CP) thời hạn bảo hiểm là tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, xe máy điện và xe có kết cấu tương tự;

Tối thiểu 1 năm, tối đa tương ứng thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm với các loại xe cơ giới còn lại;

Dưới 1 năm với xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời gian tham gia giao thông tại nước ta dưới 1 năm; niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm; xe cơ giới đăng ký tạm thời.

Việc phân chia này khiến việc theo dõi cũng như mua bảo hiểm của nhiều chủ phương tiện gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng tương ứng với hạn sử dụng.

https://www.anninhthudo.vn/sap-co-quy-dinh-moi-nhat-ve-thoi-han-muc-phi-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-cho-o-to-xe-may-post518495.antd

H.L / ANTĐ