Quỹ vaccine đã huy động được hơn 9.375 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, tính đến 17h ngày 28/7/2022, Quỹ đã huy động được 9.375,98 tỷ đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 69,8 tỷ đồng.

Cũng theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, Quỹ đã chi 7.672,2 tỷ đồng, trong đó: Chi mua và sử dụng vaccine 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng. Số dư Quỹ cuối ngày 28/7 là 1.703,78 tỷ đồng. Tổng số có 664.243 lượt tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Bộ Tài chính khẳng định hiện nay, Kho bạc Nhà nước tiếp tục quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

https://cand.com.vn/y-te/quy-vaccine-da-huy-dong-duoc-hon-9-375-ty-dong-i662990/

H.A. / cand.com.vn