Vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2017, qua đó bứt phá về đích trước kế hoạch 44 ngày. 

Bước vào năm thứ ba liên tiếp chịu ảnh hưởng từ bối cảnh khó khăn chung của thị trường dầu khí thế giới, PVEP triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 với rất nhiều thách thức đã tồn tại kéo dài: các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư trong hơn 02 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác, cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng. Đồng thời do giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp, áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động SXKD đối với Tổng Công ty và các dự án vẫn hết sức gay gắt; các nút thắt về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp thăm dò khai thác trong điều kiện hiện nay chưa được tháo gỡ kịp thời; công tác tối ưu chi phí đầu tư và vận hành vẫn chưa đạt tới ngưỡng kỳ vọng để giảm giá thành sản xuất tương ứng với giá dầu và nâng cao khả năng cạnh tranh có tính sống còn đối với Tổng Công ty.

pvep ve dich truoc 44 ngay ke hoach san luong dau khi nam 2017
Lãnh đạo PVN, PVEP kiểm tra hoạt động tại dự án

Nhận diện rõ những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban Lãnh đạo PVEP đã làm việc sát sao cùng các đơn vị thành viên, liên doanh, thường xuyên rà soát và đôn đốc triển khai các chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt cho năm 2017. PVEP cũng kiên quyết cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, thúc đẩy việc giảm chi phí vận hành khai thác hoặc chủ động đề xuất dừng, dãn triển khai các dự án có chi phí sản xuất cao, không hiệu quả. Đồng thời, Ban Lãnh đạo PVEP đã đề ra và quán triệt thực hiện hàng loạt các giải pháp tích cực, toàn diện để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn TCT, trong đó đã tiến hành đánh giá tổng thể danh mục dự án của PVEP làm cơ sở xếp hạng ưu tiên đầu tư để hoàn thiện, trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan hữu quan phê duyệt đề án tái cấu trúc Tổng Công ty.

Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP qua mỗi kỳ đánh giá đều bám sát và vượt kế hoạch được giao, và vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, PVEP đã chính thức hoàn thành kế hoạch khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do PVN giao năm 2017, trước kế hoạch 44 ngày. Việc bứt phá về đích trước chỉ tiêu khai thác dầu khí năm nay có sự đóng góp quan trọng của phần sản lượng khai thác khí, vốn đã hoàn thành nhiệm vụ khai thác 843 triệu m3 từ rất sớm vào ngày 08/10/2017 (trước kế hoạch 84 ngày).

Trong suốt quá trình triển khai kế hoạch khai thác năm 2017, ngoài những khó khăn chung đã đề cập, PVEP đã phải đối mặt với rất nhiều biến cố không lường trước như buộc phải giảm lưu lượng dầu ở một số giếng khai thác để bảo vệ và duy trì áp suất của mỏ, một số mỏ phải đóng để sửa chữa đột xuất và bảo dưỡng định kỳ, một số giếng khai thác không cho dòng hoặc dòng không như dự kiến…

Chính vì vậy, kết quả đáng mừng kể trên là một thành tích đặc biệt xuất sắc và đáng tự hào của Tổng Công ty PVEP nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự quyết tâm, đồng lòng, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành của Ban Lãnh đạo TCT cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các Ban chức năng của Tổng Công ty với các đơn vị thành viên, liên doanh và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBCNV PVEP đã giúp bám sát triển khai nhiệm vụ của từng dự án và đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, giúp gia tăng sản lượng khai thác trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ chi phí, phù hợp với khả năng tài chính của PVEP.

pvep ve dich truoc 44 ngay ke hoach san luong dau khi nam 2017
Tiến sỹ Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc PVEP ký giao ước thi đua năm 2017 với Lãnh đạo các đơn vị tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao với kết quả dự kiến tính đến hết tháng 11/2017: tổng doanh thu ước đạt 30.988 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.141 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng (112% kế hoạch năm).

Tiếp nối thành công đạt được, trong 6 tuần còn lại của năm 2017, tập thể người lao động PVEP sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng là khai thác bổ sung 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính Phủ giao thêm, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế đất nước./.

pvep ve dich truoc 44 ngay ke hoach san luong dau khi nam 2017 Ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng quan trọng tại Hội nghị APEC

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị APEC, đoàn đại biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn ...

pvep ve dich truoc 44 ngay ke hoach san luong dau khi nam 2017 PVEP bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc

Sáng ngày 02/11/2017, tại Trụ sở ở Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức lễ công bố ...

pvep ve dich truoc 44 ngay ke hoach san luong dau khi nam 2017 PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 9 tháng năm 2017

Trong bối cảnh khó khăn do giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp, một số cơ chế tài chính chưa phù hợp, Tổng Công ...

http://www.pvep.com.vn/tin-pvep-91/pvep-ve-dich-truoc-44-ngay-ke-hoach-san-luong-dau-khi-nam-2017-2148.html

pvep.com.vn