Vừa qua, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV GAS South, MCK: PGS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại TP HCM.

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Tấn - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quý Hiệu - Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS South, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc.

Tại Đại hội, PV GAS South đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Tờ trình về Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019...

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 PV GAS South

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên HĐQT, bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS South thay cho bà Nguyễn Minh Ngọc; Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Kiểm soát viên là bà Đào Thị Thanh Hằng.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Trần Văn Nghị - Phó Giám đốc PV GAS South cho biết, trong năm 2018 PV GAS South đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những chỉ số ấn tượng: Sản lượng LPG cung cấp ra thị trường đạt trên 302.943 tấn, tăng 2,02%; Sản lượng vỏ bình là 378.739 vỏ, tăng 2,3%; Sản lượng khí nén CNG là 134.400.000 m3, tăng 7,6% so với kế hoạch năm. Các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch đề ra với doanh thu thực hiện là 6.604,36 tỷ đồng, vượt 11,4% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 136,3 tỷ đồng, vượt 1% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 115,24 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch năm.

Năm 2019, PV GAS South đặt kế hoạch doanh thu ở mức 6.570,4 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 103,3 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 82,679 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 8% vốn điều lệ.

Nêu cao văn hóa an toàn

Vừa qua, PV GAS South cũng đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Chất lượng - Môi trường (AT-SK-CL-MT) năm 2019 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được cũng như các tồn tại hạn chế trong công tác an toàn, sức khỏe, chất lượng, môi trường trong năm 2018 và đề ra các mục tiêu và phương hướng thực hiện trong năm 2019.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm cổ vũ, khích lệ toàn thể CBCNV PV GAS South phát huy các thành tựu đã đạt được, nêu cao văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019.

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019

PV GAS South cung cấp gas bình tiêu chuẩn, đạt chất lượng cao

Ngành công nghiệp khí được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tuy nhiên cũng là ngành luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, có thể gây ảnh hưởng đến con người, tài sản, môi trường và an ninh năng lượng quốc gia. Do đó công tác đảm bảo AT-SK-CL-MT là nhiệm vụ quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu ở PV GAS South.

Hội nghị được tổ chức thường niên nhằm mục tiêu tổng kết công tác đặc biệt quan trọng này, định hướng cho toàn bộ kế hoạch AT-SK-CL-MT, ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trong các hoạt động của PV GAS South. Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị, các cán bộ làm công tác AT-SK-CL-MT, SXKD trong toàn PV GAS South giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm công tác, nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến cho công tác quản lý AT-SK-CL-MT của công ty theo xu hướng chung của thế giới, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của PV GAS South nói riêng và PV GAS nói chung.

Trong suốt 19 năm hình thành và phát triển, PV GAS South đã không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường hay ảnh hưởng đến hoạt động SXKD; bảo đảm cho các công trình khí và các hoạt động của công ty được liên tục, an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Vĩnh - Phó Giám đốc PV GAS South nhấn mạnh và ghi nhận sự giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của PV GAS và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV công ty trong thời gian vừa qua.

Để tôn vinh những thành tích trong công tác bảo đảm AT-SK-CL-MT, tại hội nghị đã diễn ra nghi thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân người lao động PV GAS South đã có thành tích xuất sắc trong công tác AT-SK-MT năm 2018.

Thông qua hội nghị, PV GAS South kêu gọi toàn thể CBCNV lấy phương châm An toàn - Chất lượng - Hiệu quả là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển của công ty; nền tảng văn hóa an toàn là động lực để làm tốt hơn nữa công tác AT-SK-CL-MT trong thời gian tới.

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019 Các công ty thành viên PV GAS nỗ lực phát triển thị trường khí

Vừa qua, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ ...

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019 PV GAS hành động hưởng ứng Tháng Công nhân 2019

Các đơn vị thành viên PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn ...

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019 PV GAS đồng hành cùng chương trình “Quà tháng 5 dâng Người”

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), ngày 19/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn ...

pv gas south dat ke hoach doanh thu 6570 ty dong nam 2019 Phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể PV GAS: Hiệu quả từ một cách làm hay

Công tác phối hợp trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh…) tại Tổng Công ...

http://pvn.vn/Pages/Don-vi/PV-GAS-South-dat-ke-hoach-doanh-thu-6570-ty-dong-nam-2019/ffb83c52-6bbe-4f5c-9342-6b171487150d

Từ Khóa: