Ông Lê Khả Phiêu là một tướng lĩnh trưởng thành trong môi trường quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trước khi được bầu làm Tổng Bí thư vào cuối năm 1997.

Ông Lê Khả Phiêu là một tướng lĩnh trưởng thành trong môi trường quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trước khi được bầu làm Tổng Bí thư vào cuối năm 1997.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ở tuổi 90. Phần lớn cuộc đời ông gắn bó với quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong quân đội với quân hàm thượng tướng. Ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư từ ngày 26/12/1997 - 4/2001.

Ban Thời sự

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Ông Lê Khả Phiêu: Ông Đỗ Mười có cách chọn nhân sự độc đáo Ông Lê Khả Phiêu: Ông Đỗ Mười có cách chọn nhân sự độc đáo
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói gì về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười? Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói gì về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười?

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhung-dau-moc-lich-su-cua-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-664472.html

vietnamnet.vn