Từ 1-7 tới, với việc điều chỉnh về mức lương cơ sở, người bệnh cũng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả tới 62,55 triệu đồng cho 1 lần sử dụng dịch vụ.
muc thanh toan bhyt sap tang len gan 63 trieu dongdich vu ky thuat
Mức chi trả từ quỹ BHYT cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật của người bệnh sắp tăng

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng cũng đó mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế () và mức hưởng BHYT cũng có những thay đổi theo. Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-7 gồm: người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc là 1,39 triệu đồng/tháng (bằng lương cơ sở mới). Công thức tính: 1,39 triệu x 8% = 111.200 đồng/tháng. Đối với các đối tượng hưởng tiền lương do nhà nước quy định, số tiền đóng được tính theo công thức: (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng) x 8%. Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ tham gia BHYT được gia tăng theo.

Với việc điều chỉnh mức lương này, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng từ ngày 1-7-2018. Cùng đó, từ ngày 1-7 tới chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng hiện nay được lên 62,55 triệu đồng. Các chi phí khác như xét nghiệm, thuốc điều trị, ngày giường điều trị… trong phạm vi hưởng của người bệnh được quỹ BHYT thanh toán căn cứ trên số lượt chỉ định sử dụng và mức giá theo quy định.

D.Thu

muc thanh toan bhyt sap tang len gan 63 trieu dongdich vu ky thuat “Đoạn trường” thanh toán tiền bảo hiểm y tế của người dân: BHXH tỉnh Hà Tĩnh nói gì?

Về việc người bệnh Hà Tĩnh đi khám chữa bệnh thông tuyến tại Nghệ An phải nộp 100% tiền cho bệnh viện, đại diện BHXH ...

muc thanh toan bhyt sap tang len gan 63 trieu dongdich vu ky thuat Các thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế thường gặp

Chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh quá mức cần thiết, lấy lại dữ liệu thẻ của người đã chuyển đi chỗ khác lập ...

muc thanh toan bhyt sap tang len gan 63 trieu dongdich vu ky thuat Từ năm 2018, nhiều thuận lợi khi sử dụng thẻ BHYT mới

Theo BHXH Việt Nam, từ năm 2018, thông qua mã số BHXH trên thẻ BHYT, người dân có thể tra cứu thông tin quá trình ...

https://nld.com.vn/suc-khoe/muc-thanh-toan-bhyt-sap-tang-len-gan-63-trieu-dong-dich-vu-ky-thuat-20180529114636265.htm

nld.com.vn