Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, 226 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử và 331.429 em điểm dưới trung bình, điểm trung vị là 4,75 điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4
Môn Lịch sử 'đội sổ', hơn 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình  - 1
Môn Lịch sử 'đội sổ', hơn 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình  - 2

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2021 cho thấy, cả nước có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi môn này. Trong đó điểm trung bình là 4,97, điểm trung vị là 4,75; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4. Số thí sinh có điểm <= 1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm tỷ lệ 52,03%).

Sau khi có điểm, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

HÀ CƯỜNG

Thủ khoa kỳ thi THPT 2021 đạt bao nhiêu điểm? Thủ khoa kỳ thi THPT 2021 đạt bao nhiêu điểm?
Hà Nội: Thầy giáo coi thi THPT là F1 của nam sinh dương tính SARS-CoV-2 Hà Nội: Thầy giáo coi thi THPT là F1 của nam sinh dương tính SARS-CoV-2
Đề thi THPT 2021: Kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 Đề thi THPT 2021: Kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 12