Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ

Kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 2-5 đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Vương Đình Huệ…

Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Chiều nay, 2-5, Kỳ họp bất thường lần thứ 7 - Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung:

- Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng,

- Xem xét việc bãi nhiệm ĐBQH khóa XV đối với ông Dương Văn Thái thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ;

Đồng thời Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

Trước đó, chiều 26-4, Văn phòng Trung ương Đảng thông tin, Trung ương họp bất thường đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên "đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân". Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm quyền hạn, chức vụ ĐBQH khóa XV

Ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm quyền hạn, chức vụ ĐBQH khóa XV

Đối với ông Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, vào ngày hôm qua (1-5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái - ĐBQH khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

https://www.anninhthudo.vn/mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-quoc-hoi-voi-ong-vuong-dinh-hue-post575053.antd

Tiến Hưng / ANTD