Trong 10 năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn cao, lạm phát không ở mức hai con số, còn thặng dư thương mại được nới rộng.

kinh te tang truong the nao sau 10 nam

Minh Sơn - Tiến Thành

kinh te tang truong the nao sau 10 nam GDP Việt Nam năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ...

kinh te tang truong the nao sau 10 nam Quốc hội giao Chính phủ mục tiêu năm 2020 tăng 6,8% GDP

Sáng 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với mục tiêu GDP ...

https://vnexpress.net/infographics/kinh-te-tang-truong-the-nao-sau-10-nam-4035118.html

vnexpress.net