Hé lộ thời gian, vị trí Hà Nội dự định xây sân bay thứ hai

Theo phương án mới nhất trình HĐND TP Hà Nội, sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô sẽ được xây dựng vào năm 2040 và khai thác vào năm 2050. Vị trí xây dựng cụ thể sẽ được tư vấn chuyên ngành nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định.

san-bay-4020-3381
Bên cạnh Nội Bài, Hà Nội dự định xây dựng sân bay thứ hai - Vùng Thủ đô

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, bao gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Việc HĐND TP dự kiến thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 là một trong những nội dung rất quan trọng.

Trong các vấn đề trọng tâm nghiên cứu, điều chỉnh lần này, ngoài việc xác định quy mô của hai thành phố phía Bắc và phía Tây dự kiến thành lập trong tương lai, Hà Nội dự kiến mốc thời gian triển khai xây dựng sân bay thứ hai - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo định hướng quy hoạch, UBND TP Hà Nội cho rằng, sân bay thứ hai - Vùng Thủ đô tại phía nam là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô, Vùng Thủ đô và quốc gia, hướng tới phát triển cao, kết nối quốc tế.

Về vị trí, phạm vi, quy mô cụ thể sẽ được tư vấn chuyên ngành nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ hai vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng năm 2050.

UBND TP Hà Nội cho rằng, kết nối phát triển sân bay phía Nam với đô thị Phú Xuyên được quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay. Từ đó, sẽ hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp về đường không, đường sắt, đường thủy, đường bộ, trở thành đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Bắc, đô thị cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội.

Trong giai đoạn chưa triển khai đầu tư dự án sân bay phía Nam, Hà Nội cần có các biện pháp quản lý phát triển phù hợp để đảm bảo điều kiện mặt bằng trong tương lai. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân được khai thác sử dụng tạm để sản xuất, sinh sống, đảm bảo điều kiện phát triển thuận lợi của người dân.

Theo ANTĐ