Hà Nội: Sẵn sàng chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch bảo đảm công tác thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2024.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-phananh-2021-09-08-_ngap2.jpg
Doanh nghiệp thoát nước Hà Nội triển khai phương án phòng, chống úng ngập đô thị. Ảnh: Kim Nhuệ

Kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống hiện có, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối, bảo đảm thoát nước nhanh, cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu các điểm úng ngập cục bộ (về mức độ ngập và thời gian ngập); đồng thời, chủ động, sẵn sàng đối phó với các trận mưa theo từng tình huống cụ thể, kể cả những trận mưa vượt quá công suất của hệ thống thoát nước; bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiệt hại do mưa và úng ngập gây ra.

Để thực hiện tốt các nội dung này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể, thực hiện duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông, hồ điều hòa; kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống mương, sông, hồ điều hòa thoát nước; sửa chữa, bảo dưỡng các công trình đầu mối (trạm bơm, đập điều tiết, cống qua đê...); sửa chữa, giải quyết úng ngập cục bộ và khắc phục sự cố trên hệ thống thoát nước; triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn đầu tư công; triển khai công tác ứng trực giải quyết thoát nước mùa mưa. Đồng thời nghiên cứu xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia (bao gồm lĩnh vực thoát nước).

UBND thành phố giao Sở Xây dựng là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý và duy trì thoát nước xây dựng phương án thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát công tác duy tu duy trì bảo đảm lòng cống rãnh thông thoáng phục vụ tốt nhiệm vụ thoát nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát các vị trí có nguy cơ úng ngập để đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đầu mối tổng hợp để chia sẻ thông tin phục vụ cảnh báo ngập lụt và hướng dẫn người dân tham gia giao thông khi điều hành thoát nước từ xa.

Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác tiếp nhận, bàn giao công trình thoát nước đã hoàn thành để đưa vào quản lý duy trì phục vụ thoát nước chung. Xây dựng kế hoạch ứng trực 24/24h cụ thể, chi tiết cho từng vị trí, từng khu vực và cả kế hoạch ứng phó đối với trận mưa vượt công suất thiết kế của hệ thống. Triển khai ứng trực kịp thời, đúng kế hoạch với đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, nhân lực khi có mưa trên toàn địa bàn, trong đó trọng tâm là các điểm úng ngập trên các trục đường giao thông chính, các đường phố có mật độ giao thông cao và địa hình trũng cục bộ dễ gây ùn tắc giao thông.

https://hanoimoi.vn/ha-noi-san-sang-chong-ung-ngap-khu-vuc-noi-thanh-trong-mua-mua-665645.html

Hoài Thu / HNM.com.vn