Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hơn 1.800ha đất dự án chậm triển khai

Trong báo cáo về tiến độ xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP, UBND TP Hà Nội cho biết, đã nhận được kiến nghị thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động với 8 dự án, tổng diện tích 34,4ha. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7 ha.

Cụ thể, đối với các dự án đã rà soát, thanh tra, kiểm tra theo kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND TP, UBND TP cho biết, đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KH-ĐT) kiểm tra, rà soát đối với 135 dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Kết quả cho thấy, 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 7 dự án tiếp tục báo cáo UBND TP chấm dứt hoạt động dự án theo quy định (tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 45 dự án); 67 dự án Sở KH-ĐT đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý.

th-1656808593503
UBND TP Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm quận, huyện, thị xã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra các dự án chậm tiến độ.

Với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Liên ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát đối với 404 dự án. Kết quả cho thấy, có 9 dự án với tổng diện tích 8,1ha, sau thanh tra, Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 105 dự án với tổng diện tích 299ha đất. Có 8 dự án với tổng diện tích 34,4ha, kiến nghị trình UBND TP thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất; chấm dứt hoạt động dự án. Tổng hợp kết quả xử lý đến nay là 37 dự án với tổng diện tích 1.878,7ha. Với 11 dự án với tổng diện tích 17,3ha chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng; xác định bổ sung số tiền nộp thêm tương ứng là 161,8 tỷ đồng. Kết quả xử lý đến nay là 71 dự án với tổng diện tích 112,3ha đất; số tiền tương ứng với thời gian gia hạn là 371,115 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND TP, các quận, huyện, thị xã đã bổ sung các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, dự án vi phạm và tiếp tục đề xuất, kiến nghị xử lý đối với 173 dự án. Trong số này có 53 dự án đã có quyết định chủ trương đến nay đã quá tiến độ thực hiện dự án nhưng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Có 120 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai. Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, TP giao kiểm tra thực hiện hậu kiểm việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tập trung xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Đối với các dự án chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra cần tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý phải làm rõ các nội dung như: xác định rõ thời hạn giải quyết và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án thực hiện các thủ tục ban đầu, dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh; có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm. Làm rõ các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư trong việc chậm thực hiện để xử lý theo quy định.

Theo UBND TP, các sở ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, không có ý kiến làm rõ các nội dung, nguyên nhân tổ chức sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng theo đề nghị của cơ quan chủ trì cần kịp thời báo cáo UBND TP sẽ bị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trúc Linh / CAND