Hà Nội chính thức cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bắt đầu từ hôm nay, 15-5, CATP Hà Nội chính thức triển khai thủ tục “cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước” cho công dân Việt Nam trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tại 2 địa chỉ của Cổng dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an: http://dichvucong.bocongan.gov.vn, người dân có thể đăng nhập thực hiện các bước để nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước.

Đây là một trong các danh mục thủ tục hành chính đạt dịch vụ công mức độ 4. Đối tượng áp dụng thực hiện thủ tục hành chính này là công dân Việt Nam ở trong nước có CCCD gắn chip điện tử, có tài khoản hợp lệ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của Chính phủ.

Hà Nội chính thức cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ảnh 1

Hướng dẫn công dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nộp thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu

C.Anh / anninhthudo.vn