Giá vàng tháng 4 tăng 28,62% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó chỉ số giá USD tăng 6,51%, chỉ số CPI tăng 4,4%.

Thông tin này được công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2024 và 4 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 6,95% so với tháng trước; tăng 17,01% so với tháng 12/2023, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân giá vàng 4 tháng đầu năm 2024 tăng 20,75% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 4/2024 tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 3,03% so với tháng 12/2023, tăng 6,51% so với cùng kỳ 2023, bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 4,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 1,19% so với tháng 12/2023 và  tăng 4,4% so với cùng kỳ 2023. Bình quân bốn tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

 

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2023 (4 tháng đầu năm 2023 tăng 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 8,7%).

Về vận tải hành khách, tháng 4/2024 ước đạt 403,2 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,3%; luân chuyển đạt 22,8 tỷ lượt khách.km, tăng 3,1% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 1.602,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 89,7 tỷ lượt khách.km, tăng 12,7%.

Vận tải hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 210,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,3%; luân chuyển đạt 39,6 tỷ tấn.km, tăng 0,7% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, vận tải hàng hóa ước đạt 831 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 166,8 tỷ tấn.km, tăng 7,6%.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam khá cao so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 4/2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

https://vtcnews.vn/gia-vang-thang-4-tang-28-62-so-voi-cung-ky-nam-ngoai-ar868132.html

Công Hiếu / VTC News