Facebook, Google, Tiktok...đã nộp 15.600 tỷ đồng tiền thuế

Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết các tập đoàn công nghệ lớn như Facebook, Tiktok, Google, Microsoft... đã nộp 15.600 tỷ đồng tiền thuế.

Chiều 4/6 tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thông tin về việc thu thuế và quản lý sàn thương mại điện tử, bán hàng qua mạng.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2022 đã thu được 83.000 tỷ đồng, năm 2023 là 97.000 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2024 đã thu được là 50.000 tỷ đồng.

“Đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài, như Facebook, Google, Microsoft, Tiktok… đã thực hiện đăng ký và nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính về sàn thương mại xuyên biên giới. Các doanh nghiệp này hiện này đã nộp 15.600 tỷ đồng tiền thuế thương mại điện tử", Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời tại phiên chất vấn. (Ảnh: Quốc hội)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời tại phiên chất vấn. (Ảnh: Quốc hội)

Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ đối với việc thu thuế sàn thương mại điện tử cũng như các giao dịch điện tử trên môi trường điện tử, trọng tâm tại Hà Nội và TP.HCM. Ngành thuế cũng có công văn tới các tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế thực hiện thu thuế trên sàn thương mại điện tử, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Bộ trưởng Phớc còn cho biết đã chỉ đạo thực hiện hải quan thông minh, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử 24/7, thanh toán điện tử 100%, kết nối trao đổi thông tin với 19 ngân hàng thương mại và nộp thuế điện tử, thực hiện chống buôn lậu và thông quan thuận lợi nhất cho doanh nghiệp...

Theo Bộ trưởng Phớc, thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện quyết liệt thu thuế sàn thương mại điện tử, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế và thực hiện mở cổng thông tin điện tử của sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

https://vtcnews.vn/facebook-google-tiktok-da-nop-15-600-ty-dong-tien-thue-ar875110.html

Công Hiếu / VTC News