Đề xuất giảm 10% thuế nhập khẩu mặt hàng xăng động cơ, không pha chì

Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép tách nội dung điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng, ban hành một nghị định riêng theo trình tự, thủ tục rút gọn để có thể áp dụng ngay, không chờ điều chỉnh theo nghị định chung về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo dự thảo nghị định, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì từ 20% xuống 10%, thay cho phương án gửi xin ý kiến là từ 20% xuống 12%. Việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu MFN theo phương án này vẫn bảo đảm có được dư địa để đàm phán các FTA mới trong tương lai và không phát sinh nghĩa vụ của Việt Nam trong các cam kết quốc tế. Đối với mặt hàng xăng động cơ, có pha chì, hiện nay gần như không có kim ngạch nhập khẩu và trong nước cũng không còn được phép sản xuất, sử dụng nên đề nghị giữ như mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN hiện hành.

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1037116/de-xuat-giam-10-thue-nhap-khau-mat-hang-xang-dong-co-khong-pha-chi

HƯƠNG THỦY / HNM.com.vn