Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "không có đặc quyền, bất kể người đó là ai"

Nhấn mạnh lĩnh vực nội chính, tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai".

Phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 8/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt ĐBQH thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận.

081120231133_z4859893618009_d336-1699423753249
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị ĐBQH. Với phạm vi chất vấn rất rộng, các vị ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục.

"Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của ĐBQH" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

081120231153_z4859894388076_1de3-1699423777751
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Qua báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo nghị quyết của Quốc hội.

Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dự án, doanh nghiệp thua lỗ

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhấn mạnh một số nội dung chính sau phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tập thể trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

081120231109_z4859885156208_678d-1699423846096
Phiên chất vấn thu hút 152 lượt ĐBQH chất vấn, trong đó 39 đại biểu tranh luận.

Đối với lĩnh vực kinh tế tổng hợp, cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hộ kinh doanh; ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội. Tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;

Rà soát, hoàn thiện pháp luật; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, sớm giải quyết dứt điểm các tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và các dự án, doanh nghiệp thua lỗ...

Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, giám sát chặt khai thác khoáng sản

Đối với lĩnh vực kinh tế ngành, UBTVQH yêu cầu khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8; xây dựng, ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai các loại hình khu công nghiệp mới (như khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyên ngành) nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp;

081120230833_z4859247243433_b5b6-1699423918252
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn.

Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh phân cấp, triển khai hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội;

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường; xây dựng và triển khai các phương án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải, ô nhiễm tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi... Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường khả năng cảnh báo về thiên tai; đề xuất các biện pháp công trình và phi công trình để phòng chống hiệu quả tình trạng sạt lở...

Đấu tranh tội phạm "tín dụng đen", xử lý nghiêm mua bán dữ liệu cá nhân

Đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, UBTVQH nhấn mạnh việc sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024. Sớm trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các luật có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật;

081120230842_z4859250139179_d004-1699423950495
Phiên chất vấn được đánh giá là sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm cao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai". Chủ động dự báo và giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm "tín dụng đen" tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng... Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ, lọt, mua, bán dữ liệu cá nhân...

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng giám định tư pháp. Tăng cường công tác kiểm toán, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công...

Sớm xây dựng nghị định quản lý mạng xã hội, ban hành phương án tuyển sinh đại học từ năm 2025

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần quan tâm bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa. Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý vi phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, đặc biệt là tình trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, tạp chí điện tử, mạng xã hội; sớm xây dựng nghị định về quản lý mạng xã hội. Đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch báo chí; chú trọng các giải pháp hỗ trợ báo chí phát triển khi thực hiện giai đoạn 2 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2025. Tăng cường kiểm soát chất lượng, hiệu quả biên soạn, thẩm định và việc phát hành sách giáo khoa; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo khi cải cách chính sách tiền lương...

081120231144_z4859885189799_2159-1699424021356
Toàn cảnh hội trường.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách xã hội, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, xử lý kịp thời và có hiệu quả các rủi ro, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại. Có giải pháp đột phá giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm thuốc, thiết bị y tế và trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế...

Đánh giá Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các vị Trưởng ngành đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn của các ĐBQH; cảm ơn các vị ĐBQH đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn, tranh luận với nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, thiết thực.

Quỳnh Vinh / CAND